Sign up for g-link newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

15. februar 2007:

Database-værktøj
g-link systemet har fået et nyt database-værktøj.

Database-værktøjet (Db import/eksporteren) gør det muligt at eksportere en databasetabel til en tekstfil, downloade eksporterede "tabeller" og importere en eksporteret tabel. 

Skærmpdump af database import/eksporteren
Fig. 1: brugergrænsefladen på g-link databaseværktøj

Db import/eksporterens brugergrænseflade.
Brugergrænsefladen indeholder en dropdownliste og tre knapper.

 • dropdown-listen kan du vælge hvilken tabel du behandle.

  Hvis Db import/eksporteren ikke finder en fil i backup-mappen (/db/backup/), som indeholder en eksporteret databasetabel, vises det på listen således:
  15.  [Export Only!]*   Mailing List (Newsletter)
  Hvis du vælger en tabel, som ikke er eksporteret, kan den heller ikke downloades - den er jo ikke skabt endnu. 

  Hvis Db import/eksporteren finder en fil i backup-mappen (/db/backup/), som indeholder en eksporteret databasetabel, vises det på listen således:
  15.                    Mailing List (Newsletter)

   
 • Import-knappen starter importfunktionen: Scriptet læser fra tekstfilen, som indeholder en række databasekommandoer (SQL Insert Statements) og indsætter disse i den korrekte databasetabel.
   
 • Export-knappen læser indholdet af en den valgte databasetabel, blander det med de nødvendige databasekommandoer og skriver det samlede indhold ud i en almindelig tekstfil.
  Hvis du vælger at eksportere en tabel, som allerede er eksporteret tidligere, omdøbes tekstfilen for den først eksporterede tabel, så navnet ændres fra tabel_navn.txt til tabel_navn.ddmmyy_ttmm, hvor ddmmyyer og ttmm er dato-måned-år og time-minutter, altså tidspunktet for hvornår filindholdet sidst er fornyet.
   
 • Downloadknappen giver dig mulighed for at downloade den valgte tabel, eller rettere: Den valgte tekstfil.kan herefter lagres på din lokale harddisk. Ved hjælp af g-link systemets uploader kan du efterfølgende uploade tekstfilerne til et andet websted baseret på g-link systemet. 
   
 • Under knapperne finder du en kort beskrivelse af talellens indhold og funktion i tekstfeltet med stiplet ramme omkring. 
   

Hvilke muligheder giver Db import/eksporteren?
Da det er muligt at importere en eksporteret tekstfil fra et andet website, har du nu muligheden for at udvikle hele dit websted offline: Du kan bruge din almindelige Windows skrivebordscomputer, installere Windows IIS-komponent, en ODBC-driver, MySQL-databasen og g-link systemet ~ en samlet operation, som tager ca. 15 minutter. Herefter kan du i ro og mag lave alt relevant indhold i databasen, og når du er klar, kan du eksportere det hele til det webhotel, som passer til dine behov.
En anden anvendelse af Db-import/eksporteren er at bruge den som backupværktøj: Da du på ethvert tidspunkt kan trække indholdet af en databasetabel ud i en tekstfil, giver det dig mulighed for at "rulle" tilbage til en tidligere version af din tabel. Dette kan være en fordel, hvis der er mange administratorer på webstedet: Hvis en eller anden (administrator) af vanvare kommer til at slette noget, som ikke skulle have været slettet, kan du let indlæse det "sikkerhedskopierede" indhold tilbage til tabellen igen.

Forudsætninger for at kunne anvende Db import/eksporteren.
For at opnå fuldt udbytte af Db import/eksporteren skal du have de rigtige datatabeldefinitioner. Hvis nogle af tabeldefinitionerne ikke er opdaterede, vil du ikke kunne behandle de "forældede" tabeller, men resten af tabellerne vil fortsat kunne behandles med værktøjet .
Du kan evt. patche din database ved at downloade og afvikle en række databaseopdateringsfiler. Du kan finde filerne i g-link Download Center. De filer det drejer sig om er følgende:

  1. admin_add_alt_lang_to_tbl_tblmenu.asp
  2. admin_add_arch_to_tbl_news.asp
  3. admin_add_bar-img_to_tblmenucfg.asp
  4. admin_add_bg_pic_common_to_tbl_layout.asp
  5. admin_add_design_to_tbl_config.asp
  6. admin_add_exp_date_to_tbl_opinion.asp
  7. admin_add_gal_to_tbl_login_userlist.asp
  8. admin_add_new_download_tbl.asp
  9. admin_add_new_forum_tbls.asp
  10. admin_add_new_kb_cat.asp
  11. admin_add_new_link_cat.asp
  12. admin_add_new_photo_archive.asp
  13. admin_add_new_tbl_maillist.asp
  14. admin_add_numrecs_to_tbl_config.asp
  15. admin_add_rec_kb_to_tbl_pagestat.asp
  16. admin_add_trailer_to_tbl_config.asp
   

Download filerne og kør dem fra "Admins File Browser". Hvis dine definitioner allerede er opdaterede, sker der ikke andet ved at køre filerne at du får en fejlmeddelelse.

Et andet vigtigt forhold, som du skal tage i betragtning er, at du kun kan importere tekstfilen til en tom databasetabel, med mindre der er tale om en tabel, der har automatisk tildeling af ID (auto_increment) . Følgende tabeller har ikke auto_increment:

 • banner
 • forumFora
 • gallery
 • gallery_cat 
 • layout
 • login_userlist
 • news
 • page
 • person
 • shop_cust
 • tblmenu
 • tblmenucfg
 • tpl

En sidste forudsætning for at du kan anvende Db Import/eksporteren er, at du (som administrator) har "Fil" - rettigheder. Hvis ikke du har det, vil du hverken få adgang til selve db-værktøjet eller få muligheden for at uploade filer til database Backup-mappen.

 

Happy exportin´
Happy exportin´
/Anders

Written by AndersNews ID: 24

Return to News Index...