Sign up for g-link newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

26. november 2006:

Update Service
Hold dit g-link system opdateret med g-link Update Service.

g-link.dk tilbyder nu en opdatringsservice, der giver dig mulighed for at kontrollere, om der nye eller forbedrede filer til dit web-sted.
Princippet bag systemet er, at du gennem en "Version Manager" kan sammenholde dine filers versionsnumre med en "Master File List" som ligger på g-link.dk web-serveren.
Hvis din fil-version er ældre end den version, som ligger på g-link.dk web-serveren, tilbydes du - med et enkelt klik - at downloade den nyeste version fra "g-link Repository", som indeholder en samling af alle de nyeste filer.

Hvordan foregår det i praksis?
Det er faktisk ikke svært:

 1. Hvis du har version 0.9, 1.0beta eller 1.0:
  Klik på dette ikon i din "Webmaster Menu",

  Hvis du har version 1.1 eller nyere:
  Klik på dette ikon ikonet for g-link Update Service (ver. 1.1 og nyere) i "Admin Menu",
  herved åbnes "Version Manageren".
 2. Opdater dine filversion-informationer ved at følge trinene, som er vist herunder.
  Destroyed Old
  Ver. Info files

  Deleted Old
  Version Tables

  Generated New
  Version File

  Write New
  Version Table

  See the
  Result

 3.  Herefter er dit systems filinformationer synkroniseret med g-link.dk respository. Klik så på knappen:

 4. Og se resultatet af sammenligningen i din browser.

 5. Hvis du ser dette ikon  er dine filer samme version som g-link.dk Master Serveren, men hvis du ser dette ikon  viser det at der er en nyere fil tilgængelig, end den som er fundet på dit web-sted. Hvis du klikker  tilbydes du at gemme en opdateret fil på din lokale PC. Filen gemmes med samme navn som den oprindelige, men med den væsentlige forskel at den downloadede fil har extention (efternavnet) *.cod.
  Eks. Filen med navnet "footer.asp" findes på dit web-sted med versionsnummeret 1.00. På g-link.dk Master Serveren ligger en opdateret version med ver. 1.01.
  Når du klikker på  ud for filnavnet footer.asp, spørger g-link.dk om du vil gemme filen footer.cod på din lokale harddisk.

 6. Vælg at gemme filen med extention *.cod på din disk.

 7. Når du har downloadet de ønskede filer skal du uploade *.cod-filen til dit web-steds system-mappe.
  Det gør du ved at klikke på linket [Upload Updated Files]  øverst til venstre på File Version Manageren og herefter browse dig frem til filerne. Uploaderen kan tage 10 filer ad gangen. Hvis du har downloadet mere end 10 filer, må du uploade af flere gange.

 8. Når *.cod-filerne er uploadet skal du blot klikke på linket [Activate New Files] øverst til højre på File Version Manageren. Herved aktiveres *.cod-filerne og dit system er opdateret!

   


   

 9. Du kan ved at bruge Admins File Browser se *.cod-filerne inden du aktiverer dem. De er nemme at kende på dette ikon:

 10. Når du aktiverer *.cod-filerne omdøbes filerne, så de ender på .asp i stedet for .cod.

 11. De eksistenrende .asp-filer omdøbes så de får "fil-efternavnet" (extention) beståendeaf et tal. Dette tal er opbygget som et sekscifret tal bestående af datoen for opdateringen, dvs. år, måned og dag (ååmmdd).
  Det betyder også at du altid kan rulle dit system tilbage til der hvor du var før du opdaterede: Det eneste du skal gøre, er at slette omdøbe den nye -fil til f.eks. .as_, og så omdøbe din gamle .asp-fil (den med tallet, f.eks. *.061218)  så den igen ender på .asp

Hvis g-link.dk systemet er udvidet med nye system-filer, som tilbyder forbedret funktionalitet, kan du også se det gennem File Version Manageren. Det kan se således:

"Mit websteds" File Version Manager
Found 3 New Files on www.g-link.dk.
 

File No # File Name g-link Ver. Download
1 admin_forum_manager.asp 1.10
2 forum_search.asp 1.00
3 forum_new_mail.asp 1.00
 

 

 

 

Ved at klikke på  ikonet, kan du downloade den nye *.cod - fil, og alt hvad du herefter behøver at gøre, er uploade og aktivere den - så let er det at tilføje yderligere funktionalitet til dit g-link system...

 

 

Written by AndersNews ID: 19

Return to News Index...