Signup for g-link Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

... vælg selv hvordan du vil bygge dit web - sted ...

 

 

"Web-site-Selv-Byg"

 

Pris:

kr. 99,-

 
Indhold:

CD indeholdende:
- g-link web applikationen,
- database + databaseværktøjer,
- FTP-klient,
- Tekst/kode editor,
- billedbehandlingsprogram.
Adgang til g-link.dk download-center

Bemærkninger: CD´ens indhold er "Open Source" - produkter. Beløbet på kr. 99,- dækker alene reproduktions-, administrations- og fragtomkostninger.
 

"Web-site-Med-Byg"

 

Pris:

kr. 999,-

 
Indhold:

· Registrering af .dk-domæne,
· 1. års afgift for domæne til DK-hostmaster,
· 1. års leje af 5.000 Mb webhotel,
· CD indeholdende:
- g-link web applikationen,
- database + databaseværktøjer,
- FTP-klient,
- Tekst/kode editor,
- billedbehandlingsprogram.
Adgang til g-link.dk download-center,
Fri anvendelse af g-link.dk update service.

Bemærkninger: g-link.dk foretager al nødvendig teknisk opsætning af dit web-sted. Du sørger for indholdet!
 

"Web-site-Total-Byg"

 

Pris:

kr. 9.999,-

 
Indhold:

· Registrering af .dk-domæne,
· 1. års afgift for domæne til DK-hostmaster,
· 1. års leje af  20.000 Mb webhotel,
· CD indeholdende:
- g-link web applikationen,
- database + databaseværktøjer,
- FTP-klient,
- Tekst/kode editor,
- billedbehandlingsprogram.
Adgang til g-link.dk download-center,
Fri anvendelse af g-link.dk update service.

Foranalyse: Kundemøde, forventningsafklaring og informationsindsamling.
Analyse: Planlægning, idéudvikling, research, konceptbeskrivelse. Succeskriterier og produktionstid defineres og estimeres.
Design: Funktionalitet og struktur: Font, farvevalg, navigation, interaktion, informationsform, medier (billeder/video/audio).
Realisering
: Tekstindhold, brugertest, vurdering, regulering, validering. *
Integration og drift
: Undervisning i brug af g-link CMS, justeringer af layout og indhold, evt. udbygning/ændring af funktionalitet. 4 timers gratis support efter projektaflevering.

Projektet er afsluttet når brugeren/kunden har givet sin endelige accept af den færdige hjemmeside, modtaget den nødvendige undervisning og dokumentation for at kunne anvende g-link CMS.

Bemærkninger: * Design- og realiseringsfasen gennemføres iterativt, således at brugeren/kunden godkender dele af projektet før udviklingen fortsættes.