Sign up for g-link newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

17. januar 2006:

Ikke flere hardcoded værdier i g-link systemet
Så vidt er det ikke kommet endnu - men systemet er godt på vej: Konfigurationstabellen kan nu også indeholde oplysninger om SMTP-server, således at de formularer, som sendes til systemet, f.eks. feljmeldingsformen og ordrer fra e-shoppen, sendes til den opgivne "system - mail-adresse" via oplysningerne i konfigurationstabellens "SMTP-server" - værdi.

Fil-browseren kræver nu heller længere tilretning / konfiguration, men finder selv den absolut rod på filsystemet og webstedets rod.

Der mangler stadig at blive ryddet op i koden på et par sider, men kun få timer arbejde...:-)

Written by AndersNews ID: 12

Return to News Index...