Sign up for g-link newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

9. maj 2007:

Bi-lingual support?
Bi-lingual support?

g-link systemet understøtter nu to forskellige sprog i menuen. Men hidtil har navigationsmenuen kun understøttet ét sprog. Det er der nu rådet bod på ved at tilføje et par kolonner til menu - tabellen. Hertil kommer nye indtastningsfelter i menu - formularerne og to nye filer, hvoraf den ene gemmer en cookie på klientens harddisk som indeholder informationer om det valgte sprog.

Som standard undersøges den besøgendes browsers sprogindstillinger. Hvis browseren er dansk, vælges automatisk dansk menu. Hvis browserens sprog er et andet sprog end dansk, vælges det alternative sprog. Hvis den besøgende ikke har valgt sprog, finder systemet selv ud af det, men hvis den besøgende nu ikke læser dansk, selvom han/hun har danske sprogindstillinger i sin browser, er det også muligt manuelt at skifte sprog i menuen. Det gøres ved at kalde filen /db/user/db_menu_lang.asp. Som administrator er det eneste du skal gøre, at lave et link til denne fil og indsætte det i din menu. Du skal lade menuelementet pege på denne fil både i linkfeltet til "Primary Language" og "Alternative Language". Men du kan godt ændre label (navnet) på menu - elementet, så du f.eks. på det "Primary Language" kalder den "Skrift menusprog" og på "Alt. Language" kalder den "Change Menu Language". Du kan også indsætte et flag - med samme funktion:

I feltet Pri. lang. label indsættes følgende: <img src=/db/user/images/admin/english.gif broder=0 title=This~menu~in~English?>
og i feltet Alt. lang. label indsættes følgende: <img src=/db/user/images/admin/dansk.gif broder=0 title=Denne~menu~på~dansk?>

Herefter vil der på menubaren fremkomme et menuelement som blot er et flag der linker til filen /db/user/db_menu_lang.asp. I eks. er det primære sprog dansk og det alternative engelsk. Men du kunne også have valgt andre sprog: Det alternative sprog kunne også have været tysk, spansk eller fransk eller noget helt andet. Og det kunne det primære sprog også - det vil kun kræve få liniers ændringer af koden i to af filerne, nemlig /db/user/db_menu.asp og /db/user/db_menu_lang.asp

En række moduler er allerede multi-lingual (Automatisk undersøgelse/understøttelse af dansk / tysk / engelsk. Det drejer sig bl.a. om:
- Linksamling (forventes klar ultimo maj 2007)
- Kalendermodul (forventes klar ultimo maj 2007)
- Kontakt-formular,
- Diskussionsforum,
- Brugerafstemning,
- Fotoarkivet,
- Fotogalleriet.  

Disse moduler undersøger selv for browserens indstillinger og tilpasser indholdet ud fra følgende regler:

Hvis den besøgende browser er dansk vises alle overskrifter og systemtekster på dansk, hvis den besøgende browser er tysk vises alle overskrifter og systemtekster på tysk. Hvis browseren hverken er dansk eller tysk vises alle overskrifter og systemtekster på engelsk.

Hvis du ikke ønsker at have en tosproget menu, kan du blot undlade at udfylde indhold i menu-managerens »Alt. Lang.« - felter og undlade at linke til /db/user/db_menu_lang.asp. Så vil menuens indhold kun vises på ét sprog - efter dit valg, så længe operativsystemets regionale og sproglige indstillinger er sat til Danmark/dansk. Dvs. selv om både dit OS og din browser er engelsksproget (eller noget andet) men at OS er indstillet dansk, så vises g-link - menuen på dansk...

2008-08-08, Opdatering:
Også selv om du ikke ønsker at understøtte flere sprog i din menu, så anbefales det, at du også udfylder »Alt. Lang.« - felter i menu-manageren. Herved sikres det at hvsi sproget på browserens computer skiftes eller der anvendes en anden browser, så vises menuen kun på dansk.

Written by AndersNews ID: 27

Return to News Index...