Sign up for g-link newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

27. december 2005:

Medlemsområde
Beskyt dele af dit website med et "medlemsområde".

Online editoren har nu fået tilføjet funktionalitet til at "beskytte" dele af dit website. Der er tale om følgende grader af beskyttelse:

  1. "Public", dvs. ingen restriktioner - alle webstedets besøgende kan se disse sider,
  2. "Member Area", dvs. alle besøgende, der har registreret sig og indtastet det tilsendte (og evt. senere ændrede) password, kan med deres e-mail adresse og deres password logge ind på disse sider,
  3. "Trusted User Area", dvs. at en administrator aktivt har givet tilladelse til, at denne bruger må se disse sider,
  4. "Administrator", dvs. tilladelse til at tilgå hele eller dele af den funktionalitet, som kun kan opnås gennem "webmaster menu´en".

Rettighederne til de tre første niveauer sættes ved i editoren at sætte et enkelt x i et afkrydsningsfelt, se nedenfor.

Skærmdump af online editorens rettighedsstyring...
Den nye rettighedsstyring i online editoren

Hvis der ikke sættes x i nogen af felterne er siden "Public", dvs. alle kan se den og alle administratorer kan redigere den.
Hvis der sættes x i "Only Members..." kan kun de medlemmer, som har tilmeldt sig nyhedsbrevet og fået tilsendt et password se siden efter de på "Member Login" - siden har tastet brugernavn (deres e-mail adresse) og det tilsendte eller selvvalgte password (medlemmets password kan hverken ses eller redigeres af nogen administrator).
Hvis der sættes x i "Trusted Users..." kan kun de brugere, som har tilmeldt sig og er aktivt valideret af en administrator se siden. Denne funktionalitet er lavet for at give mulighed for at sider, hvis indhold endnu ikke er klar til offentliggørelse, kan tilgås af en eller flere personer, som man ønsker skal kunne se sidernes indhold allerede i kladdeform.

Lås en side for redigering

Endvidere kan ejeren, dvs en admin, af en side (database record) låse sin side, så andre administratorer ikke kan redigere indholdet eller slette siden. Og kun hvis man er logget på som administrator med side ejerens brugernavn og password, vil man blive tilbudt at kunne låse eller oplåse siden. Dernæst er det blevet muligt at se hvilken administrator, der sidst har redigeret siden.
Disse funktionaliteter er lavet for at tilgodese websteder med mere end en redaktør - hvor ikke alle skal kunne redigere eller slette alle sider og hvor ikke alle administratorer har rettigheder til at anvende alle moduler.

Written by AndersNews ID: 11

Return to News Index...